Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

14:19 / 25 April 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens 29 april 2014 kl 16:00 CEST.

 

Delårsrapport Q1 2014 (publiceras den 29 april 2014) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Anna Forshamn, Finansdirektör

Telefon: 

I Sverige        0200883086     alt     0850336424

Från UK         08000730438   alt     08444934492

Övriga           +44 (0) 1452 561488         

Konferenstitel: Concordia Maritime

För inspelad version:

I Sverige        0200899157   alt       0850635742
Från UK        08443386600 alt       08009531533
Övriga           +44 (0)1452550000

Inspelad telefonkonferens är tillgänglig tom 20140529.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/