Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime sluter nytt avtal med ett olje- och gasbolag om charter av två P-MAX-produkttankers

16:00 / 22 May 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har just tecknat ett nytt kontrakt med ett stort olje- och gasbolag för konsekutiva frakter med P-MAX-tankfartygen Stena Provence och Stena Polaris. Avtalet gäller initialt sex månader och löper till slutet av 2014.

"Vi är mycket glada över den här överenskommelsen och ser fram emot att, tillsammans med vår affärspartner, fortsätta delta i utvecklingen av den ökande handeln med raffinerade petroleumprodukter i Asia Pacific-området," säger Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

"Sedan januari i år har vi implementerat en mer aggressiv charterstrategi för att maximera fartygens goda intjäningskapacitet, något som också är fallet inom ramen för det här avtalet," tillägger Kim.

Tankfartyg av P-MAX-modell är med sitt extremt grunda djupgående speciellt lämpade för den här rutten. Fartygen har en längd på 183 m, samma som en konventionell MR-tanker, men har en bredd på 40 meter, vilket gör det möjligt att frakta ca 50.000 mt på 11 meters djupgående. Tankfartygen har också två helt redundanta framdrivningssystem, två separata maskinrum, styrsystem, roder och propellrar.

Teknisk data för Stena Provence och Stena Polaris:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

Bakgrund:
Concordia Maritime äger en flotta med tio P-MAX fartyg och en Suezmax tanker. Dessutom ligger en beställning på två stycken s k IMO2MAX
MR produkttankers för leverans under 2014-2015.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/