Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

CFO Concordia Maritime

11:00 / 4 June 2014 Concordia Maritime Press release

Anna Forshamn, Finansdirektör i Concordia Maritime, kommer att tillträda tjänsten som Head of Pensions i Stena AB koncernen den 1 september. Tjänsten är direkt underställd vice VD i Stena AB. Anna avslutar därför sin tjänst i Concordia Maritime den 31 augusti. Rekrytering av efterträdare kommer att inledas inom kort.

.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/