Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

14:25 / 14 August 2014 Concordia Maritime Press release

Positivt resultat till följd av försäljning av andelar i Joint Venture-bolag (Stena Poseidon och Palva)

Nytt kontrakt med globalt olje- och gasföretag enligt ny befraktningsstrategi

Säsongsmässig marknadsnedgång kraftigare än väntat

Förväntad vinst för helåret

Totala intäkter, MSEK                                 301,4 (246,7)

EBITDA, MSEK                                           138,2 (90,0)

Rörelseresultat, MSEK                                68,1 (18,2)

Resultat efter skatt, MSEK                          52,3 (1,4)

Resultat per aktie, SEK                                1,10 (0,03)

EBITDA, MUSD                                            21,2 (13,9)

Disponibel likviditet*), MSEK                      362,0 (384,6)

*Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Kim Ullman, VD, 0704 855003
Anna Forshamn, Finansdirektör, 0704 855172

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/