Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

16:50 / 12 August 2014 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens
14 augusti 2014, kl 14.30 CEST.

Delårsrapport Q2 2014 (publiceras den 14 augusti 2014) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Anna Forshamn, Finansdirektör

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/