Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

14:18 / 28 October 2015 Concordia Maritime Press release

[image]

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 11 november 2015, kl 15.00 CET.
Delårsrapport Q3 2015 (publiceras den 11 november 2015) presenteras och tillfälle ges till frågor.
Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör
Telefonkonferensen nås på:
SE: +46 8 566 426 69
UK: +44 203 428 14 32
US: +1 646 502 51 18
För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_1111_q3/view
Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av delårsrapporten Q3 2015 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/