Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2016

16:05 / 26 October 2015 Concordia Maritime Press release

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 28:e april 2015 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 1 september 2015 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

Carl-Johan Hagman,  Styrelsens ordförande
Arne Lööw, 4:e AP fondens representant
Martin Svalstedt, Stena Sessans representant

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2016 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/