Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av MR-fartyg (eco-design)

11:55 / 24 November 2015 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har tecknat avtal om inbefraktning av ett MR-fartyg av IMO2/3-klass. Inbefraktningen sker tillsammans med Stena Weco och Concordia Maritimes andel uppgår till 50 procent. Kontraktet, som gäller från och med slutet av november 2015, är på två år med option på ytterligare 1-6 månader.  

Fartyget är byggt 2014 och av så kallad eco-design, vilket innebär cirka 25 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med föregående generations MR-fartyg.
Fartyget kommer att opereras av Stena Weco, som besitter ett helintegrerat globalt logistiknätverk för transporter av petroleumprodukter, lätta kemikalier och vegetabiliska oljor.
Det här fartyget utgör ett intressant komplement till vår befintliga flotta av PMAX- och IMOIIMAX-fartyg. Genom affären stärker vi vår position inom MR-segmentet. Vi tror på en fortsatt stark marknad och i Stena Weco har vi en mycket kompetent partner, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/