Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 september 2015

14:40 / 11 November 2015 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter kvartal 3: MSEK 209,7 (104,0) 9 månader: MSEK 592,4 (405,4)
 • Vinst före skatt kvartal 3: MSEK 52,4 (-23,0) 9 månader: MSEK 124,5 (29,2)
 • EBITDA kvartal 3: MSEK 108,0 (22,3) 9 månader: MSEK 289,7 (160,5)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 3: SEK 1,10 (-0,57) 9 månader: SEK 2,61 (0,53)
 • Marknaden överträffade förväntningarna
 • Förnyat kontrakt med ett större internationellt olje- och gasföretag. Kontraktet förlängs med tolv månader för två fartyg och utvidgas med ytterligare ett fartyg för sex månader.

Efter rapportperiodens utgång

 • Den 15 oktober togs leverans av IMOIIMAX-fartyget, Stena Important. Därmed är de två beställda IMOIIMAX-fartygen levererade.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 592,4 (405,4)
 • EBITDA, MSEK 289,7 (160,5)
 • EBITDA, MUSD 34,4 (24,0)
 • Rörelseresultat, MSEK 152,0 (54,2)
 • Resultat efter skatt, MSEK 124,5 (25,3)
 • Soliditet, % 43 (43)
 • Tillväxt i eget kapital, % (jmf. föreg. period) 10 (14)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 6 (0)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 362,5 (358,3)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 2,61 (0,53)
 • Eget kapital per aktie, SEK 38,27 (30,9)

Distribution

Av miljöskäl trycker vi inte längre våra kvartalasrapporter, utan de publiceras endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/