Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

12-månaders rapport 1 januari - 31 december 2014

14:30 / 19 February 2015 Concordia Maritime Press release

  • Stark marknadsutveckling under kvartalet

  • Avtalet med ExxonMobil förlängt

  • Inbefraktning av ett Suezmax-fartyg till 50 procent

  • Samseglingspool bildad tillsammans med Stena Bulk

  • Vinst för helåret 2014 på MSEK 16,5 (-39,0) före skatt

  • Styrelsen föreslår till kommande årsstämma att utdelning ej skall utgå

Efter rapportperiodens utgång
  • Inbefraktning av ytterligare ett Suezmax­fartyg till 50 procent

Totala intäkter, MSEK 531,2 (467,8)
EBITDA, MSEK 201,0 (144,7)
Rörelseresultat MSEK 56,3 (0,4)
Resultat efter skatt, MSEK 8,6 (-28,8)
Resultat per aktie, SEK 0,18 (-0,60)
EBITDA, MUSD 29,3 (22,2)
Disponibel likviditet 1) MSEK 233,5 (242,1)

1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.

.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/