Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Kallelse till årsstämma 2015 i Concordia Maritime AB (publ.)

08:40 / 25 March 2015 Concordia Maritime Press release

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.), 556068-5819.

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.
Årsstämman hålls den 28 april 2015 klockan 14:00 på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig 25 mars 2014 på www.concordiamaritime.comoch bifogas detta pressmeddelande.

Kallelse till årsstämma publiceras i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2015.

Meddelande om att kallelse finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Göteborg-Posten den 27 mars 2015.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/