Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2014 på webben

11:02 / 7 April 2015 Concordia Maritime Press release

Den svenska årsredovisningen 2014 för Concordia Maritime AB (publ.) finns nu publicerad på bolagets hemsida: www.concordiamaritime.com

Den engelska översättningen beräknas vara klar för publicering i slutet av april 2015.
Concordia Maritimes årsstämma hålls den 28 april 2015.
För IR-kontakt:
Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime
Tel: 031-85 50 09
Mobil: 0704-85 50 09
E-post: ola.helgesson@concordiamaritime.com
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/