Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2015

14:55 / 28 April 2015 Concordia Maritime Press release

  • Stark inledning på året – marknaden har vänt
  • Vinst före skatt MSEK 28,1 (10,2)

  • EBITDA MSEK 82,2 (51,7)

Efter rapportperiodens utgång

  • Förnyelse av fartygsflottan. Den 8:e april levererades Stena Image – nästa generations kemikalie- och produkttanker.

Nyckeltal

Totala intäkter, MSEK 178,4 (135,2)

EBITDA, MSEK 82,2 (51,7)

EBITDA, MUSD 9,9 (8,0)

Rörelseresultat, MSEK 39,0 (15,9)

Resultat efter skatt, MSEK 28,1 (12,2)

Soliditet, % 43 (39)

Tillväxt i eget kapital, % 12 (1)

Räntabilitet på eget kapital, % 1,6 (1,0)

Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 307,3 (285,2)

Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,59 (0,26)

Eget kapital per aktie, SEK 37,03 (27,33)

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/