Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2015

14:21 / 13 August 2015 Concordia Maritime Press release

Vinst före skatt kvartal 2: MSEK 44,0 (42,1) Halvår: MSEK 72,2 (52,3)

EBITDA kvartal 2: MSEK 99,5 (86,5) Halvår: MSEK 181,7 (138,2)

Genomsnittlig intjäning produkttank (spot) kvartal 2: 21 800 USD/dag (10 700 USD/dag) Halvår: 20 900 USD/dag (13 300 USD/dag)

Efter rapportperiodens utgång

I slutet av juli togs leverans av ännu ett inhyrt Suezmaxfartyg. Chartertiden löper över ett år, med option för ännu ett år. Concordia Maritimes position i fartyget motsvarar en andel om 50 procent.

Nyckeltal
Totala intäkter, MSEK 204,3 (166,2)
EBITDA, MSEK 99,5 (86,5)
EBITDA, MUSD 11,8 (13,2)
Rörelseresultat, MSEK 52,3 (52,2)
Resultat efter skatt, MSEK 44,0 (40,1)
Soliditet, % 42 (44)
Tillväxt i eget kapital, % -2 (8)
Räntabilitet på eget kapital, % 2 (2)
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 229,5 (362,0)
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,92 (0,84)
Eget kapital per aktie, SEK 36,30 (29,26)

Distribution

Av miljöskäl trycker vi inte längre våra kvartalasrapporter, utan de publiceras endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/