Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Förnyade kontrakt för P-MAX-fartyg

10:50 / 15 September 2015 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har förnyat kontraktet med ett större internationellt olje- och gasföretag. 

Kontraktet förlängs i tolv månader för två fartyg och utvidgas dessutom till att omfatta ytterligare ett fartyg i sex månader.

Det förnyade kontraktet avser de tre P-MAX-fartygen Stena Paris, Stena Provence och Stena Polaris.

"Det är givetvis mycket glädjande att vi får förnyat förtroende. Denna kund har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i våra P-MAX-fartyg kommer väl till pass och även medför en lägre faktisk enhetskostnad. För vår del ligger kontraktet helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot nischtrader där P-MAX- fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt", säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Tankmarknaden var stark under det första halvåret 2015, höll i sig även under början av det tredje kvartalet, men har under augusti och september fallit tillbaka något.

"Precis som tidigare förutspått märker vi nu av en säsongsmässig avmattning under andra halvan av tredje kvartalet. Detta sker dock från höga nivåer och vi tror inte att nedgången blir lika djup och långvarig som under de senaste åren. Vår grundsyn på marknaden från fjärde kvartalet och framåt är därför fortfarande positiv", säger Kim Ullman.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/