Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime tecknar sale & leaseback-avtal avseende IMOIIMAX-tankern Stena Image

11:37 / 4 October 2016 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime avyttrar IMOIIMAX-fartyget Stena Image till en stor japansk finansinstitution. Affären är en s.k. sale and lease back, vilket i det här fallet innebär att fartyget kommer att chartras tillbaka på bareboatbasis (d.v.s. utan besättning) under åtta år, med årliga köpoptioner från år fyra och framåt. 

Köpeskillingen uppgår till 37,5 MUSD och leverans till köparen kommer att äga rum i mitten av oktober.

"Genom transaktionen skapar vi värden av såväl strategisk som finansiell art. Den är också ett sätt förbereda oss inför en dämpad marknadssituation och de möjligheter till goda affärer som där kan uppstå. Vi är mycket nöjda med IMOIIMAX-konceptet och uppgörelsen nu gör det möjligt för oss att fortsätta sysselsätta fartyget i den framgångsrika Stena Weco poolen många år framöver", säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

"Villkoren för transaktionen är klart konkurrenskraftiga och medför en betydande positiv kassaeffekt för oss. Köp och försäljning av fartyg är en viktig del i vår affärsmodell och genom uppgörelsen tar vi nu ett första steg in på den japanska finansieringsmarknaden. Vi ser för närvarande över möjligheten till liknande upplägg för ytterligare något eller några av fartygen i flottan", säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

Fearnley Securities AS har varit mäklare och finansiell rådgivare till Concordia Maritime i affären.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2016 ca klockan 11.30. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/