Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 september 2016

13:30 / 9 November 2016 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter kvartal 3: MSEK 215,3 (287,6), 9 månader: MSEK 759,7 (834,0)
 • EBITDA kvartal 3: MSEK 50,9 (114,0), 9 månader: MSEK 211,4 (306,6)
 • Vinst före skatt kvartal 3: MSEK -22,4 (52,4), 9 månader: MSEK 23,4 (124,5)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 3: SEK -0,22 (1,10), 9 månader: SEK 0,74 (2,61)
Händelser under tredje kvartalet
 • Svag marknad till följd av såväl säsongsmässiga som strukturella och geopolitiska orsaker.
 • Upplösning av tidigare bokad skattekostnad i Schweiz MSEK 11,9.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.
Händelser efter tredje kvartalets utgång
 • Sale and leaseback-avtal avseende IMOIIMAX-tankern Stena Image genomfört i mitten på oktober.
 • Sale and leaseback-avtal avseende Suezmaxtankern Stena Supreme avtalat. Ägarskifte sker i slutet på november.
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 759,7 (834,0)
 • EBITDA, MSEK 211,4 (306,6)
 • EBITDA, MUSD 25,2 (36,4)
 • Rörelseresultat, MSEK 35,2 (152,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK 35,2 (124,5)
 • Soliditet, % 44 (43)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 5 (6)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 401,0 (362,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,74 (2,61)
 • Eget kapital per aktie, SEK 40,11 (38,27)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/