Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

15:30 / 1 November 2016 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
9 november 2016, kl 14.30 CET.

Delårsrapport Q3 2016 (publiceras den 9 november 2016) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

UK: +442030089801
SE: +46856642692
US: +18558315944 

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

https://wonderland.videosync.fi/2016-11-09-concordia-maritime-q3-report 

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q3 2016 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/