Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime tecknar nytt kontrakt för P-MAX-fartyg

09:00 / 26 April 2016 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har tecknat ett nytt avtal avseende kontinuerliga transporter för P-MAX-fartyget Stena Polaris.  Avtalet, som gäller från och med maj 2016, är på ett år. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

"Det här är en ny nischtrad som vi identifierat tillsammans med vår kund. Det nu ingångna kontraktet visar tydligt på att vi hittat ett upplägg som skapar värde för alla parter. Kunden har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i P-MAX-fartygen kommer väl till pass. För vår del ligger kontraktet helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot nischtrader där
det finns möjligheter till premiumrater", säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Stena Polaris har sedan våren 2014 gått på en av samma kunds nischtrader till Australien och Nya Zeeland. Fartyget kommer nu huvudsakligen användas för transporter av lättare oljeprodukter från Singapore till ö-grupper i Stilla Havet. Med sitt grunda djupgående och höga lastkapacitet kommer P-MAX-fartyget möjliggöra effektiva transporter av stora volymer.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/