Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2016

14:30 / 28 July 2016 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter kvartal 2: MSEK 280,8 (285,6) Halvår: MSEK 544,4 (546,6)
 • EBITDA kvartal 2: MSEK 57,2 (105,2) Halvår: MSEK 160,6 (192,5)
 • Vinst före skatt kvartal 2: MSEK 12,4 (44,0) Halvår: MSEK 45,8 (72,2)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 2: SEK 0,26 (0,92) Halvår: SEK 0,96 (1,51)
 • Utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Polaris. Avtalet är på ett år och gäller fr o m maj 2016.
 • Avtal träffat om förlikning avseende skiljedomstvist. Kostnad och utbetalning av MUSD 9,25 under kvartal två.
 • IMOIIMAX-relaterad extraersättning och inbetalning om MUSD 5 erhållen under kvartal två.
 • Positiv resultateffekt och inbetalning av avslutad USD-hedgepostion om MSEK 23 under andra kvartalet.
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 544,4 (546,6)
 • EBITDA, MSEK 160,6 (192,5)
 • EBITDA, MUSD 19,3 (23,1)
 • Rörelseresultat, MSEK 45,1 (91,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK 45,8 (72,2)
 • Soliditet, % 44 (42)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 8 (2)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 385,9 (229,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,96 (1,51)
 • Eget kapital per aktie, SEK 39,83 (36,34)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/