Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

11:56 / 15 July 2016 Concordia Maritime Press release

[image]

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 28 juli 2016, kl 15.30 CEST.
Delårsrapport Q2 2016 (publiceras den 28 juli 2016) presenteras och tillfälle ges till frågor.
Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör
Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642692
UK: +442030089801
US: +18558315944
För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-07-28-concordiamaritime-q2report
Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2016 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/