Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3), 9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7)
Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3...

14:20 / 9 Nov Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 9 november 2017, kl 15.00 CET.
Delårsrapport Q3 2017 (publiceras 9 november 201...

11:05 / 30 Oct Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

För andra året arrangeras Mercy Ships Cargo Day och Concordia Maritime är ett av de bolag som är med och stöder verksamheten ombord på Mercy Ships...

17:07 / 4 Oct Concordia Maritime Press release

Delårsrapport1 januari-30 juni 2017

Totala intäkter, Kvartal 2: MSEK 211,1 (280,8), Halvår 2017: MSEK 436,0 (544,4 )
Resultat efter skatt, Kvartal 2: MSEK -43,9 (12,4), Ha...

14:00 / 15 Aug Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
15 augusti 2017, kl 15.00 CEST.
Delårsrapport Q2 2017 (publiceras den 15 augus...

09:00 / 8 Aug Concordia Maritime Press release

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

Totala intäkter, Kvartal 1: MSEK 224,9 (263,6), Helåret 2016: MSEK 1 038,2 (1 086,6)
Resultat före skatt, Kvartal 1: MSEK -41,2 (33,4),...

14:00 / 25 Apr Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
25 april 2017, kl 16.00 CEST.
Delårsrapport Q1 2017 (publiceras den 25 april 2...

11:00 / 18 Apr Concordia Maritime Press release

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

Totala intäkter kvartal 4: MSEK 278,5 (274,2), Helåret 2016: MSEK 1038,2 (1086,7)
EBITDA kvartal 4: MSEK 108,4 (117,3), Helåret 2016: M...

13:30 / 31 Jan Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS / AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 31 januari 2017, kl 14.30 CET.
Bokslutskommunikén (publiceras den 31 januari 20...

13:45 / 26 Jan Concordia Maritime Press release