Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

13:30 / 31 January 2017 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter kvartal 4: MSEK 278,5 (274,2), Helåret 2016: MSEK 1038,2 (1086,7)
 • EBITDA kvartal 4: MSEK 108,4 (117,3), Helåret 2016: MSEK 319,9 (423,8)
 • Vinst före skatt kvartal 4: MSEK 33,5 (49,8), Helåret 2016: MSEK 56,9 (174,4)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 4: SEK 0,72 (1,03), Helåret 2016: SEK 1,46 (3,64)
Händelser under fjärde kvartalet
 • Vinst för kvartalet trots dåliga marknader.
 • Sale and leaseback-avtal avseende IMOIIMAX-tankern Stena Image genomfört i oktober.
 • Sale and leaseback-avtal avseende Suezmaxtankern Stena Supreme genomfört i december.
 • Refinansiering av P-MAX-fartygen genomfört i november. Totalt uppgick refinansieringen till MUSD 189, vilket efter finansieringskostnader är i nivå med tidigare lånebelopp.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma att en utdelning om 0,5 SEK/aktie ska utgå.
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 1 038,20 (1 086,60)
 • EBITDA, MSEK 319,9 (423,8)
 • EBITDA, MUSD 37,4 (50,3)
 • Rörelseresultat, MSEK 82,7 (209,6)
 • Resultat före skatt, MSEK 56,9 (174,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK 69,5 (173,9)
 • Soliditet, % 50 (43)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 3,6 (10)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 507,4 (367,1)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 1,46 (3,64)
 • Eget kapital per aktie, SEK 43,78 (39,15)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/