Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

14:20 / 9 November 2017 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter, Kvartal 3: MSEK 197,7 (215,3), 9 månader 2017: MSEK 633,8 (759,7)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: MSEK -59,4 (-22,4), 9 månader 2017: MSEK -144,4 (23,4)
 • EBITDA, Kvartal 3: MSEK 1,9 (50,9), 9 månader 2017: MSEK 41,2 (211,4)
 • Resultat per aktie exklusive nedskrivning och skatt, Kvartal 3: SEK -1,24 (-0,47), 9 månader 2017: SEK -3,03 (0,49)
 • Nedskrivning av fartyg med MUSD 55, MSEK 473,7 (0,0)
Nyckeltal
 •  Totala intäkter, MSEK 197,7 (215,3)
 •  EBITDA, MSEK 1,9 (50,9)
 •  EBITDA, MUSD 0,4 (5,9)
 •  Rörelseresultat, MSEK -521,8 (-9,8)
 •  Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -59,4 (-22,4)
 •  Resultat före skatt, MSEK -533,1 (-22,4)
 •  Resultat efter skatt, MSEK -533,1 (-10,6)
 •  Soliditet, % 41 (44) 
 •  Räntabilitet på eget kapital, % -32 (5)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 442,2 (401)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK -11,17 (-0,22)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 26,38 (40,11)
 •  Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/