Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Fortsatta satsningar inom produkttanksegmentet-  Positionering inför förväntat starkare marknad

10:00 / 12 December 2017 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har tecknat avtal om inbefraktning av ytterligare ett MR-fartyg av IMO 2/3-klass. Kontraktet, som gäller från och med januari är på två år med möjlighet till förlängning. Parallellt förlängs även inbefraktningen för det MR-fartyg vars inbefraktningsavtal gick ut i november med ytterligare minst ett år.

Det nu inbefraktade fartyget är under byggnation och skall levereras från varvet under januari 2018. Inbefraktningen, och förlängningen, sker tillsammans med Stena Bulk och Concordia Maritimes andel uppgår till 50 procent. Båda fartygen kommer att opereras av den framgångsrika MR-poolen inom Stena Bulk Product & Chemicals (tidigare Stena Weco). 

"Tillsammans med de två fartyg vi inbefraktade i somras ska dessa avtal ses som tydliga tecken på vår syn på marknaden framåt. Efter en period av svag marknad förväntar vi oss nu en successivt starkare och mer balanserad marknad från och med mitten av 2018. Till de främsta drivkrafterna hör minskade lagernivåer, vilket kommer att resultera i en ökad efterfrågan på oljetransporter. Även på utbudssidan börjar det se bättre ut. Orderboken är relativt låg och nettotillväxten av nya MR-fartyg väntas 2018 uppgå till endast cirka 2 procent", säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Med start från och med nu kommer Concordia Maritime kontinuerligt att ge in syn på tankmarknadens utveckling - under den gångna månaden men också framåt. Kommentaren kommer att publiceras på concordiamaritime.se. 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/