Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

ConcordiaMaritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

14:00 / 28 March 2017 Concordia Maritime Press release

Årsredovisningen 2016 för Concordia Maritime AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). 

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2017.
Årsstämman hålls den 25 april 2017.

Investor Relations, vänligen kontakta:
Ola Helgesson, Ekonomidirektör, 031-855009 eller 0704-855009.

Ola Helgesson, Ekonomidirektör

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/