Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

14:00 / 20 March 2017 Concordia Maritime Press release

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.

I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 25 april 2017 klockan 13:00 på Gothia Towers, sal J1, i Göteborg.
Kallelsen finns tillgänglig från den 20 mars 2017 på www.concordiamaritime.com och bifogas detta pressmeddelande. Kallelsen i sin helhet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2017.
Annons om att kallelse har skett och finns tillgänglig på bolagets webbplats publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och Göteborgs-Posten den 23 mars 2017.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/