Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport1 januari-30 juni 2017

14:00 / 15 August 2017 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter, Kvartal 2: MSEK 211,1 (280,8), Halvår 2017: MSEK 436,0 (544,4 )
 • Resultat efter skatt, Kvartal 2: MSEK -43,9 (12,4), Halvår 2017: MSEK -85,1 (45,8)
 • EBITDA, Kvartal 2: MSEK 10,0 (57,2), Halvår 2017: MSEK 39,3 (160,6)
 • Resultat efter skatt per aktie, Kvartal 2: SEK -0,92 (0,26), Halvår 2017: SEK -1,78 (0,96)
 • Inhyrning av två ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Weco.
 • Avtal tecknat om utbefraktning av P-MAX fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år med option att förlänga ytterligare ett år.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 436,0 (544,4)
 • EBITDA, MSEK 39,3 (160,6)
 • EBITDA, MUSD 4,4 (19,3)
 • Rörelseresultat, MSEK -69,9 (45,1)
 • Resultat före skatt, MSEK -85,1 (45,8)
 • Resultat efter skatt, MSEK -85,1 (45,8)
 • Soliditet, % 49 (44)
 • Räntabilitet på eget kapital, % -3 (8)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 281,0 (385,9)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK -1,78 (0,96)
 • Eget kapital per aktie, SEK 38,29 (39,83)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/