Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 8 november 2018, kl 15.00 CET.
Delårsrapport Q3 2018 (publiceras 8 november 201...

09:30 / 5 Nov Concordia Maritime Press release

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Totala intäkter
Q2: MSEK 227,0 (211,1)
H1: MSEK 426,6 (436,0)EBITDAQ2: MSEK -9,3 (10,0)
H1: MSEK -2,3 (39,3)Resultat före skattQ2: ...

14:00 / 14 Aug Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 14 augusti 2018, kl 15.00 CEST.
Delårsrapport Q2 2018 (publiceras den 14 august...

11:00 / 6 Aug Concordia Maritime Press release

Stärkta positioner på volatil marknad

Inbefraktning av ytterligare en Suezmaxtanker och förlängning av utbefraktning av P-MAX-tanker
Genom inkontraktering av ytterligare ett moder...

13:30 / 25 Jul Concordia Maritime Press release

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

Totala intäkter kvartal 1: MSEK 199,6 (233,0)
EBITDA kvartal 1: MSEK 7,0 (29,3)
Resultat före skatt kvartal 1: MSEK -38,7 (-41,...

14:11 / 24 Apr Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
24 april 2018, kl 16.00 CEST.
Delårsrapport Q1 2018 (publiceras den 24 april 2...

14:00 / 16 Apr Concordia Maritime Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl 13:00 på Elite Park Avenue, Göteborg....

13:30 / 22 Mar Concordia Maritime Press release

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2017

Totala intäkter kvartal 4: MSEK 193,8 (278,5), Helåret 2017: MSEK 827,5 (1038,2)
EBITDA kvartal 4: MSEK 10,1 (108,4), Helåret 2017: MSE...

14:00 / 30 Jan Concordia Maritime Press release

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS / AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 30 januari 2018, kl 15.00 CET.
Bokslutskommunikén (publiceras den 30 januari 20...

11:15 / 22 Jan Concordia Maritime Press release