Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2017

14:00 / 30 January 2018 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter kvartal 4: MSEK 193,8 (278,5), Helåret 2017: MSEK 827,5 (1038,2)
 • EBITDA kvartal 4: MSEK 10,1 (108,4), Helåret 2017: MSEK 51,3 (319,9)
 • Resultat före skatt kvartal 4: MSEK -42,0 (33,5), Helåret 2017: MSEK -660,2 (56,9)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 4: SEK -0,88 (0,72), Helåret 2017: SEK -13,83 (1,46)
Händelser under fjärde kvartalet
 • Inhyrning av ett ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Bulk.
 • Avtal tecknat om förlängning av ett ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Bulk. Avtalet är på ett år.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury. Därmed har bolaget haft fyra år i rad utan LTI.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0,5) SEK/aktie.
Händelser efter kvartalets utgång

· Inkontraktering av ytterligare två MR (ECO)-fartyg.

Nyckeltal
 •  Totala intäkter, MSEK 827,5 (1038,2)
 •  EBITDA, MSEK 51,3 (319,9)
 •  EBITDA, MUSD 6 (37,4)
 •  Rörelseresultat, MSEK -624,6 (82,7)
 •  Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -186,5 (56,9)
 •  Resultat före skatt, MSEK -660,2 (56,9)
 •  Resultat efter skatt, MSEK -660,2 (69,5)
 •  Soliditet, % 41 (50)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % -41,7 (3,6)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 335,5 (507,4)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK -13,83 (1,46)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 25,6 (43,78)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/