Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2019

10:00 / 22 October 2018 Concordia Maritime Press release

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs årsstämma den 24:e april 2018 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti 2018 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:
  • Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
  • Bengt Stillström, representerar sig själv (näst största aktieägare)
  • Martin Svalstedt, valberedningens ordförande, representerar Stena Sessan (största aktieägare)

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman den 25 april 2019 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2019 via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/