Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 september 2018

14:20 / 8 November 2018 Concordia Maritime Press release

Svag tankmarknad - vändningen started.

Totala intäkter
 • Q3: MSEK 258,6 (197,7)
 • 9 mån: MSEK 685,2 (633,8)
EBITDA
 • Q3: MSEK -18,0 (1,9)
 • 9 mån: MSEK -19,8 (41,2)
Resultat före skatt
 • Q3: MSEK -66,9 (-533,1)
 • 9 mån: MSEK -162,6 (-618,1)
Resultat efter skatt per aktie
 • Q3: SEK -1,40 (-11,17)
 • 9 mån: SEK -3,41 (-12,95)
Händelser under tredje kvartalet
 • Förlängd utbefraktning av P-MAX-tankern Stena Provence och Stena Paris
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury.
Nyckeltal 9 månader 2018 (jan-sep)
 • Totala intäkter, MSEK 685,2 (633,8)
 • EBITDA, MSEK -20,3 (41,2)
 • EBITDA, MUSD -2,4 (4,8)
 • Rörelseresultat, MSEK -158,3 (-591,7)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -162,6 (-144,4)
 • Resultat före skatt, MSEK -162,6 (-618,1)
 • Resultat efter skatt, MSEK -162,7 (-618,1)
 • Soliditet, % 40 (41)
 • Räntabilitet på eget kapital, % -17 (-32)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 185,0 (442,2)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK -3,41 (-12,95)
 • Eget kapital per aktie, SEK 24,24 (26,38)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Informationen i denna rapport är sådan som Concordia Maritime skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 8 november 2018, cirka kl 14.00.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/