Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

09:30 / 5 November 2018 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 8 november 2018, kl 15.00 CET.

Delårsrapport Q3 2018 (publiceras 8 november 2018) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

UK: +442030089802   

SE: +46856642696 

US: +18558315946 

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk: 

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q3-2018  

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q3 2018 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/