Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime lanserar webbquiz tillsammans med Håll Sverige Rent

14:43 / 14 December 2018 Concordia Maritime Press release

I våras etablerade Concordia Maritime ett samarbete med den ideella organisationen Håll Sverige Rent och under hösten anordnades en skräpplockardag i Göteborg. Nu lanseras ett webbquiz med den gemensamma målsättningen att upplysa och sprida kunskap kring den marina nedskräpningen och dess konsekvenser för miljön.

Eftersom Concordia Maritimes verksamhet är baserad till havs är engagemanget för den marina nedskräpningen stort. Världshaven håller i snabb takt på att fyllas av skräp och det är ett av vår tids största miljöproblem. Om ingenting görs nu kommer det finnas mer plast än fisk i havet år 2050. I webbquizet, som finns tillgängligt via både Concordia Maritimes och Håll Sverige Rents hemsidor och sociala kanaler kan man testa sina kunskaper om skräp i havet. Här kan man också lära sig mer om det farligaste skräpet för djur i havet och vad som är den största källan till mikroplast i haven. Dessutom finns mer information via en länk till en internationell kunskapsbank.
Länk till webbquiz: https://www.concordiamaritime.se/sv/hallbarhet/samhallsengagemang/for-ett-renare-hav/
 

[image]
[image]

"För oss är det viktigt att sprida kunskap och få fler att bli uppmärksammade på vad nedskräpningen innebär för våra hav och vår miljö. Vi är glada över samarbetet med Håll Sverige Rent och hoppas att så många som möjligt vill göra webbquizet och dessutom sprida det vidare", säger Ola Helgesson, CFO Concordia Maritime.
För mer information, v.v. kontakta: 

Kim Ullman Ola Helgesson Joakim Brodahl
VD CFO Verksamhetschef
Concordia Maritime   Concordia Maritime Håll Sverige Rent
Tel 031 855003 Tel 031 855009 Tel 08 505 263 00
Mobil 0704 855003   Mobil 0704 85 50 09 Mobil 070 728 64 50
kim.ullman@concordiamaritime.com   ola.helgesson@concordiamaritime.com joakim.brodahl@hsr.se

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/