Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

13:00 / 22 March 2018 Concordia Maritime Press release

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). 

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2018.
Årsstämman hålls den 24 april 2018.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/