Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

14:11 / 24 April 2018 Concordia Maritime Press release

 •  Totala intäkter kvartal 1: MSEK 199,6 (233,0)
 •  EBITDA kvartal 1: MSEK 7,0 (29,3)
 •  Resultat före skatt kvartal 1: MSEK -38,7 (-41,2)
 •  Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK -0,81 (-0,86)
Händelser under första kvartalet
 •  Inkontraktering av ytterligare två MR (ECO)-fartyg. 
 •  Bolaget tar flera initiativ för att stötta arbetet för rena hav. 
Nyckeltal
 •  Totala intäkter, MSEK 199,6 (233,0)
 •  EBITDA, MSEK 7,0 (29,3)
 •  EBITDA, MUSD 0,9 (3,3)
 •  Rörelseresultat, MSEK -36,4 (-24,4)
 •  Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -38,7 (-41,2)
 •  Resultat före skatt, MSEK -38,7 (-41,2)
 •  Resultat efter skatt, MSEK -38,7 (-41,2)
 •  Soliditet, % 41 (49)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % -47,7 (-0,3)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 286,6 (217,7)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,81 (-0,86)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 25,25 (42,33)
 •  Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 14:10.  

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/