Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

14:00 / 14 August 2018 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter

Q2: MSEK 227,0 (211,1)
H1: MSEK 426,6 (436,0)

 • EBITDA
Q2: MSEK -9,3 (10,0)
H1: MSEK -2,3 (39,3)
 • Resultat före skatt
Q2: MSEK -57,0 (-43,9)
H1: MSEK -95,7 (-85,1)
 • Resultat efter skatt per aktie
Q2: SEK -1,19 (-0,92)
H1: SEK -2,01 (-1,78)

Händelser under andra kvartalet
 •  Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury. 
 •  Inkontraktering av tre Suezmaxfartyg (50% andel) 
 •  Inkontraktering av två MR (ECO) fartyg (50% andel)
Händelser efter kvartalets utgång
 •  Inkontraktering av ett Suezmaxfartyg (50% andel) 
 •  Utkontraktering av Stena Paris på 12 månader 
Nyckeltal
 •  Totala intäkter, MSEK 426,6 (436,0)
 •  EBITDA, MSEK -2,3 (39,3)
 •  EBITDA, MUSD -0,3 (4,4)
 •  Rörelseresultat, MSEK -91,9 (-69,9)
 •  Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -95,7 (-85,1)
 •  Resultat före skatt, MSEK -95,7 (-85,1)
 •  Resultat efter skatt, MSEK -95,7 (-85,1)
 •  Soliditet, % 41 (49)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % -54 (-3)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 185,0 (281,0)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK -2,01 (-1,78)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 25,94 (38,29)
 •  Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2018 klockan 14:00.  

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/