Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2018

14:19 / 30 January 2019 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter

Q4: MSEK 367,8 (193,8)
12 mån: MSEK 1 052,9 (827,5)

 • EBITDA
Q4: MSEK 77,1 (10,1)
12 mån: MSEK 56,8 (51,3)
 • Resultat före skatt
Q4: MSEK -19,4 (-42,0)
12 mån: MSEK -181,9 (-660,2)
 • Resultat efter skatt per aktie
Q4: SEK -0,41 (-0,88)
12 mån: SEK -3,81 (-13,83)

Händelser under fjärde kvartalet
 • Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury (LTI). Därmed har bolaget haft fem år i rad utan LTI.
 • Styrelsen föreslår till kommande bolags­stämma en utdelning om 0 (0) SEK/aktie.
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 1 052,9 (827,5)
 • EBITDA, MSEK 56,8 (51,3)
 • EBITDA, MUSD 6,5 (6,0)
 • Rörelseresultat, MSEK -130,1 (-624,6)
 • Resultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK -181,9 (-186,5)
 • Resultat före skatt, MSEK -181,9 (-660,2)
 • Resultat efter skatt, MSEK -181,2 (-660,2)
 • Soliditet, % 38 (41)
 • Räntabilitet på eget kapital, % -15,6 (-41,7)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 160,1 (335,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK -3,81 (-13,83)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,24 (25,60)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 cirka kl. 14.00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/