Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Concordia Maritime

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

13:15 / 23 January 2019 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning
30 januari 2019, kl 15.00 CET.

Bokslutskommunikén för år 2018 (publiceras den 30 januari 2019 ca kl 14.00 CET) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

SE: +46851999383 

UK +443333009274 

US: +16467224902 

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk: 

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q4-2018  

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/