Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 september 2019

13:00 / 5 November 2019 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter 

Q3: MSEK 259,2 (258,6)
9 månader: MSEK 822,6 (685,2)
 

 • EBITDA 
Q3: MSEK 52,4 (-18,0)
9 månader: MSEK 187,3 (-20,3)
 
 • Resultat före skatt
Q3: MSEK -35,6 (-66,9)
9 månader: MSEK -73,0 (-162,6)
 
 • Resultat efter skatt per aktie
Q3: SEK -0,75 (-1,40)
9 månader: SEK -1,53 (-3,41)

Händelser under tredje kvartalet
 • Utkontraktering av Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i cirka 8-10 månader 
 • IMOIIMAX-bonus om MUSD 5 mottagen
Händelser efter kvartalets utgång
 • Utbefraktningsavtal (TC) om 2 år med option på ytterligare ett år tecknat för Stena Perros, Stena Progress och Stena Premium 
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 822,6 (685,2)
 • EBITDA, MSEK 187,3 (-20,3)
 • EBITDA, MUSD 19,9 (-2,4)
 • Rörelseresultat, MSEK 2,9 (-158,3)
 • Resultat före skatt, MSEK -73,0 (-162,6)
 • Resultat efter skatt, MSEK -73,1 (-162,7)
 • Soliditet, % 30 (40)
 • Räntabilitet på eget kapital, % -8 (-17)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 158,4 (185,0)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK -1,53 (-3,41)
 • Eget kapital per aktie, SEK 23,08 (24,24)
 • Lost Time Injury 1 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations. 

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 cirka kl. 13:00 CET.
 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/