Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2019

11:00 / 25 April 2019 Concordia Maritime Press release

Volatilt - men på en högre nivå

 •  Totala intäkter kvartal 1: MSEK 310,7 (199,6)
 •  EBITDA kvartal 1: MSEK 81,6 (7,0)
 •  Resultat före skatt kvartal 1: MSEK 1,8 (-38,7)
 •  Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK 0,04 (-0,81)
Händelser under första kvartalet 
 •  En Lost Time Injury (LTI) - första på sex år 
Nyckeltal 
 •  Totala intäkter, MSEK 310,7 (199,6
 •  EBITDA, MSEK 81,6 (7,0)
 •  EBITDA, MUSD 8,9 (0,9)
 •  Rörelseresultat, MSEK 21,2 (-36,4)
 •  Resultat före skatt, MSEK 1,8 (-38,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK 1,7 (-38,7)
 •  Soliditet, % 31 (41)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % -0,1 (-47,7)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 226,8 (286,6)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,04 (-0,81)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 24,17 (25,25)
 •  Lost Time Injury 1 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e april 2019 kl. 11:00 CET. 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/