Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Inbjudan till telefonkonferens/audiosändning

13:59 / 17 April 2019 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 25 april 2019, kl 16.00 CEST.
Delårsrapport Q1 2019 (publiceras den 25 april 2019) presenteras och tillfälle ges till frågor.

[image]

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör
Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558357
UK: +443333009031
US: +18335268381
Länk till audiocasten
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q1-2019
Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2019 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.   (http://www.concordiamaritime.com)

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com     

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/