Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

13:00 / 15 August 2019 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter 

Q2: MSEK 252,7 (227,0)
H1: MSEK 563,4 (426,6)

 • EBITDA 
Q2: MSEK 53,3 (-9,3)
H1: MSEK 134,9 (-2,3)
 • Resultat före skatt
Q2: MSEK -39,2 (-57,0)
H1: MSEK -37,4 ( -95,7)
 • Resultat efter skatt per aktie
Q2: SEK -0,82 (-1,19)
H1: SEK -0,78 (-2,01)

Nyckeltal
 •  Totala intäkter, MSEK 563,4 (426,6)
 •  EBITDA, MSEK 134,9 (-2,3)
 •  EBITDA, MUSD 14,5 (-0,3)
 •  Rörelseresultat, MSEK 13,4 (-91,9)
 •  Resultat före skatt, MSEK -37,4 (-95,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK -37,5 (-95,7)
 •  Soliditet, % 32 (41)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % -11 (-54)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 219,3 (185,0)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,78 (-2,01)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 23,40 (25,94)
 •  Lost Time Injury 1 (0)
Händelser efter kvartalets utgång
 •  I juli utkontrakterades Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i ca 8-10 månader. 

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 13:00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/