Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Inbjudan till telefonkonferens/audiosändning

10:00 / 9 August 2019 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 15 augusti 2019, kl 15.00 CEST.

Delårsrapport Q2 2019 (publiceras den 15 augusti 2019) presenteras och tillfälle ges till frågor.

 

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

SE: +46850558353

UK: +443333009269

US: +18335268397

Länk till audiocasten:

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q2-2019

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2019 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/