Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime erhåller IMOIIMAX-ersättning om 5 MUSD

14:00 / 9 September 2019 Concordia Maritime Press release

Baserat på samarbetet mellan Stena Bulk AB och Concordia Maritime AB ("Concordia Maritime" eller "Bolaget") avseende IMOIIMAX-konceptet kommer Bolaget erhålla en ersättning om 5 MUSD. Concordia Maritime var initiativtagare till satsningen på IMOIIMAX-konceptet och ersättningen utgår som en konsekvens av de kommersiella framgångar IMOIIMAX-fartygen haft sedan leverans. Ersättningen, som betalas under kvartal tre 2019, kommer att redovisas som övrig intäkt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 14:00 måndagen den 9 september 2019. 

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/