Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2019

13:14 / 30 January 2020 Concordia Maritime Press release

 • Totala intäkter

Q4: MSEK 317,6 (367,8)
12 månader: MSEK 1 140,2 (1 052,9)
 

 • EBITDA
Q4: MSEK 62,3 (77,1)
12 månader: MSEK 249,5 (56,8)
 
 • Resultat före skatt
Q4: MSEK -29,3 (-19,4)
12 månader: MSEK -102,3 (-182,1)
 
 • Resultat efter skatt per aktie Q4:
SEK -0,62 (-0,41)
12 månader: SEK -2,15 (-3,81)

Händelser under fjärdje kvartalet
 • Utkontraktering av tre P-MAX-fartyg på två år
 • Refinansiering av åtta P-MAX-fartyg och checkkredit genomförd
 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0) SEK/aktie
Händelser efter kvartalets utgång
 • Ny bolagsstruktur implementeras
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 1 140,2 (1 052,9)
 • EBITDA, MSEK 249,5 (56,8)
 • EBITDA, MUSD 26,4 (6,5)
 • Rörelseresultat, MSEK -0,4 (-130,1)
 • Resultat före skatt, MSEK -102,3 (-181,9)
 • Resultat efter skatt, MSEK -102,6 (-182,1)
 • Soliditet, % 29 (38)
 • Räntabilitet på eget kapital, % -9 (-15)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 354,8 (160,1)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK -2,15 (-3,81)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,12 (22,24)
 • Lost Time Injury 1 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 cirka kl. 13:00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva  och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/