Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

11:55 / 29 October 2020 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 3 november 2020, kl 15.00 CET.

[image] Delårsrapport Q3 2020 (publiceras 3 november 2020) presenteras och tillfälle ges till frågor.
Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör
Telefonkonferensen nås på:
UK: +443333009032   
SE: +46850558373
US: +16467224903
För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q3-2020
Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q3 2020 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.
Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/