Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 september 2020

13:00 / 3 November 2020 Concordia Maritime Press release

En svag tankmarknad

 • Totala intäkter

Q3: MSEK 210,7 (259,2)
9 månader: MSEK 860,1 (822,6)
 

 • EBITDA
Q3: MSEK 45,1 (52,4)
9 månader: MSEK 282,4 (187,3)
 
 • Resultat före skatt
Q3: MSEK -35,9 (-35,6)
9 månader: MSEK 21,4 (-73,0)
 
 • Resultat efter skatt per aktie
Q3: SEK -0,75 (-0,75)
9 månader: SEK 0,45 (-1,53)

Händelser under tredje kvartalet
 • Två planerade dockningar genomförda
 • Inkontraktering av Suezmaxandelar (motsvarande 1,7 fartyg)
Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK: 860,1 (822,6)
 • EBITDA, MSEK: 282,4 (187,3)
 • EBITDA, MUSD: 30,1 (19,9)
 • Rörelseresultat, MSEK: 92,5 (2,9)
 • Resultat före skatt, MSEK: 21,4 (-73,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 21,4 (-73,1)
 • Soliditet, %: 31 (30)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: 0 (-8)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 438,5 (158,4)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 0,45 (-1,53)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 21,18 (23,08)
 • Lost Time Injury: 1 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e november 2020 kl. 13:00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/