Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020

13:00 / 13 August 2020 Concordia Maritime Press release

Mycket volatilt kvartal
 

 • Totala intäkter

Q2: MSEK 300,7 (252,7)
H1: MSEK 649,4 (563,4)

EBITDA
Q2: MSEK 114,1 (53,3)
H1: MSEK 237,3 (134,9) 
Resultat före skatt
Q2: MSEK 28,3 (-39,2)
H1: MSEK 57,3 (-37,4) 
Resultat efter skatt per aktie
Q2: SEK 0,59 (-0,82)
H1: SEK 1,20 (-0,78)

Händelser under andra kvartalet
Stena Performance CVC-kontrakt förlängt till maj 2021

Operativa utmaningar med besättningsbyten och Covid-19

Nyckeltal
 • Totala intäkter, MSEK 649,4 (563,4)
 • EBITDA, MSEK 237,3 (134,9)
 • EBITDA, MUSD 24,5 (14,5)
 • Rörelseresultat, MSEK 106,6 (13,4)
 • Resultat före skatt, MSEK 57,3 (-37,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK 57,3 (-37,5)
 • Soliditet, % 31 (32)
 • Räntabilitet på eget kapital, % 0 (-11)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 527,8 (219,3)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK 1,20 (-0,78)
 • Eget kapital per aktie, SEK 22,57 (23,40)
 • Lost Time Injury 1 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 13:00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/