Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Principöverenskommelsen med långivande banker fullföljs - Concordia Maritime ingår avtal avseende nya lånevillkor

08:00 / 5 October 2021 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime har ingått bindande avtal med långivande banker avseende nya lånevillkor för åtta av bolagets tio P-MAX-fartyg. De nya villkoren kommer att gälla till och med fjärde kvartalet 2024.

De nu ingångna avtalen ligger i linje med den principöverenskommelse som offentliggjordes den 12 juli 2021. Sammantaget innebär de bland annat en lägre amorteringstakt och nya nivåer på ställda kovenanter. Concordia Maritime avser inom kort att ingå bindande avtal med motsvarande lånevillkor med långivaren till bolagets resterande två P-MAX-fartyg.

"Det är glädjande att nu äntligen ha vårt nya avtal på plats. Det har varit en komplex process med många inblandade parter - men nu har vi en finansieringslösning för de kommande dryga tre åren. Det nya avtalet är, tillsammans med utbefraktningen av P-MAX-fartygen, en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra bolagets finansiella ställning. Med dessa bitar på plats ser vi nu fram emot att kunna gå in i nästa fas", säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/